fpm
14 مرداد 1401 - 16:19

وینگر براتون در چلسی

مارک کوکوریا به چلسی می رود. چلسی خبر از جذب مارک کوکوریا وینگر چپ‌پای تیم برایتون و عقد قرارداد ۶ ساله با این بازیکن داد. برای انتقال کوکوریا که محصول آکادمی بارسلونا بوده و سابقه بازی در ایبار و ختافه را هم داشته، ۵۵ میلیون پوند هزینه شده و طبق چلسی رسماً خبر از جذب مارک کوکوریا وینگر چپ‌پای تیم برایتون و عقد قرارداد ۶ ساله با این بازیکن داد. برای انتقال کوکوریا که محصول آکادمی بارسلونا بوده و سابقه بازی در ایبار و ختافه را هم داشته، ۵۵ میلیون پوند هزینه شده و طبق بند‌هایی ۷ میلیون پوند دیگر هم به این مبلغ افزوده خواهد شد. ۷ میلیون پوند دیگر هم به این مبلغ افزوده خواهد شد. باشگاه خبرنگاران جوانورزشیدنیای ورزش
شناسه خبر: 536895