fpm
14 شهریور 1401 - 15:44

افتتاح بوستان ۱۸ هکتاری در جنوب پایتخت

شهردار تهران از افتتاح بوستان ۱۸ هکتاری در جنوب پایتخت در هفته آینده خبر داد و گفت: در هزار هکتار از باغات کن تفرجگاه احداث می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی و آئین تکریم از کارمندان شهرداری تهران و گرامیداشت روز کارمند ضمن تسلیت ایام ماه صفر و گرامیداشت روز کارمند، گفت: موضوع کارمند و خدمات و شایستگی‌هایش، مدیر و فعالیت‌هایش و نهاد شهرداری و خدماتش از یک سو به شهر و از سوی دیگر به شهروندان مرتبط می‌شود و در نظام اداره کشور در قانون اساسی توجه به امر شوراها به ویژه شورای شهر، در اداره شهر بر مدار مردم، امری قطعی است. خبرگزاری مهروی افزود: وقتی از نهاد شهرداری صحبت می‌کنیم از یک نهاد خدمتگزار اجتماعی می‌گوئیم که اهدافی را در بطن خود دارد و در خصوص مدیریت شهر، مسئولیت‌های بزرگ و سنگینی به آن سپرده شده است. گسترش سطح خدمت و فداکاری کارکنان شهرداری منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود گسترش سطح خدمت و فداکاری کارکنان شهرداری منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می‌شودگسترش سطح خدمت و فداکاری کارکنان شهرداری منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می‌شودزاکانی با بیان اینکه آنچه که به عنوان سرمایه‌های اجتماعی در نگاه مردم برای شهرداری موجود است دستمایه خدمات مدیران و کارمندان ما است، ادامه داد: هر چه این سطح سیاستگذاری در شورا و سطح خدمت و فداکاری کارمندان در شهرداری گسترش پیدا کند ما به ازای آن سرمایه اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. سیاست‌های گذشته باعث شده شهر رشد کاریکاتوری پیدا کند سیاست‌های گذشته باعث شده شهر رشد کاریکاتوری پیدا کندسیاست‌های گذشته باعث شده شهر رشد کاریکاتوری پیدا کندشهردار تهران رشد و پیشرفت همه جانبه شهر را یک سیاست مطلوب برشمرد که در سطح شورای ششم و مدیریت شهری جدید به آن پرداخته می‌شود و عنوان کرد: سیاست‌های گذشته باعث شده شهر رشد کاریکاتوری پیدا کند و همه بخش‌ها در این مسیر به صورت منظم سر جای خودش نباشد؛ تا سال ۴۸ شهر توسعه شمالی- جنوبی و بعد از آن شرقی - غربی داشته و این رشد ناموزون و کاریکاتوری شرایطی را فراروی ما قرار داده که باید آن را به یک رشد حقیقی و واقعی تبدیل کنیم. وی اضافه کرد: همه این مسائل باعث شده که امروز از کم مسکنی رنج ببریم، از ترافیک و آلودگی هوا آزرده خاطر باشیم و شرایطی را داشته باشیم که به نوعی زیست در شهر اجبارا و بدون آسایش و آرامش باشد. زاکانی با بیان اینکه تحولی که در قالب سیاست گذاری شورا مطرح شده تحولی است که کالبد و روح شهر را توأمان دستخوش تغییر قرار می‌دهد، عنوان کرد: شهرداری نیازمند این است که از یک اثرگذاری بالاتر و از یک سرمایه اجتماعی بهتر و بیشتری برخوردار شود. وقتی بنا است که خدمات ما منتج به سرمایه اجتماعی شود و این سرمایه اجتماعی مشارکت مردم را در پی داشته باشد و خروجی آن پیشرفت نرم افرازی و سخت افزاری شهر باشد، بالطبع ضرورت دارد که مدیران و کارمندان تحت نظارت شورا شرایط این تغییر و تحول را رقم بزنند. مدیر انقلابی مدیریت را محل خدمت دانسته و با کارآمدی، جسارت و فداکاری مقید به پیگیری اهداف انقلاب است مدیر انقلابی مدیریت را محل خدمت دانسته و با کارآمدی، جسارت و فداکاری مقید به پیگیری اهداف انقلاب استمدیر انقلابی مدیریت را محل خدمت دانسته و با کارآمدی، جسارت و فداکاری مقید به پیگیری اهداف انقلاب استوی با اشاره به اینکه یک مدیر برای تحول باید خصوصیاتی داشته باشد، گفت: اولین خصوصیت این است که با اهداف انقلاب آشنا و تقید به پیگیری اهداف انقلاب داشته باشد. به طوری که در مقام عمل گام به گام اهداف انقلاب را به منصه ظهور برساند که حرکت در این مسیر جز با سلامت مدیر میسر نخواهد بود. مدیر باید نقطه آغاز سلامت را وجود خود قرار دهد در واقع مدیری که مدیریت را طعمه و نه محل خدمت بداند، نمی‌تواند یک مدیر انقلابی باشد. شهردار تهران بیان کرد: دیگر ویژگی این است که باید کاردان و متخصص باشد، مدیری که تخصص ندارد تعهدش نیز زیر سوال است؛ علاوه بر این باید بر این نکته تاکید کنیم که تخصص، انگیزه و شناخت نسبت به اهداف انقلاب برای یک مدیر کافی نیست و باید عرضه و توان داشته باشد. در واقع در کنار شناخت و انگیزه، تعهد، تخصص و تجربه، ضلع دیگر ویژگی یک مدیر عرضه و کارآمدی است. زاکانی جسارت را دیگر ویژگی یک مدیر دانست و خاطرنشان کرد: مدیر باید در کنار تخصص و کارآمدی، جسارت تغییر و تحول را داشته باشد. وقتی این مسائل را در کنار هم قرار می‌دهیم به این نکته می رسیم که فداکاری و استقامت عنصر دیگر این خصوصیات است. تا وقتی سکون و آرامش و درجا زدن باشد و تا وقتی قطاری راه نیفتد کسی حتی از سر کودکی سنگی به آن نمی‌زند لذا استقامت و فداکاری در حرکت و قیام ضروری است و در این مسیر باید مسئولیت خودمان را به خودمان یادآوری کنیم. مدیر باید جامع‌نگر و مسئولیت پذیر بوده و کارکنانش را تکریم کند مدیر باید جامع‌نگر و مسئولیت پذیر بوده و کارکنانش را تکریم کندمدیر باید جامع‌نگر و مسئولیت پذیر بوده و کارکنانش را تکریم کندوی با بیان اینکه ما جایز الخطا نیستیم و ممکن الخطا هستیم و به فرموده رهبر معظم انقلاب حق خطا کردن نداریم، تاکید کرد: یک مدیر باید جامع نگر باشد و فقط خودش را نبیند. فردیت خودش را در نظر نگیرد بلکه به کار تیمی توجه کند. همچنین یک مدیر مکلف است نسبت به زیر مجموعه خودش مسئولیت پذیر باشد و آنها را تکریم کند. کارمندی که تکریم نبیند نمی‌توان از او انتظار تکریم مردم را داشته باشیم. یک کارمند باید در آئینه مدیرش چگونگی تکریم را ببیند. شهرداری باید به نقطه آغاز تغییر در شهر تبدیل شود شهرداری باید به نقطه آغاز تغییر در شهر تبدیل شودشهرداری باید به نقطه آغاز تغییر در شهر تبدیل شودشهردار تهران گفت: در این دوره سعی می‌کنیم با اولویت بندی مشکل مسکن کارمندان خودمان را حل کنیم چرا که کارمند باید انگیزه داشته باشد که مشکل مسکن مردم را حل کند. ما یک خانواده واحد هستیم و در این خانواده هر کدام یک مسئولیت را می‌پذیریم. کارمندی که بنا است خدمت ویژه ای ارائه کند، باید با روی خوش، آگاهی را به مردم ارائه دهد. همچنین باید در کنار آن چارچوب‌ها و قوانین را راهی برای کمک به مردم ببینیم و نه بندی برای پای مردم؛ جمع همه این موارد این می‌شود که مجموعه شهرداری باید به نقطه آغاز تغییر در شهر تبدیل شود. زاکانی با بیان اینکه یک سال و سه روز است در خدمت شهروندان هستیم، افزود: پیش از این شهرداری در موقعیت دیگری قرار داشت و در تنش مالی قرار گرفته بود، اما این مشکل حل و افق‌ها تغییر کرد. بنا شد در شهر، تحول موزون کالبدی، نرم افزاری و فناورانه داشته باشیم. ادعایی مطرح شد که هر هفته یک پروژه‌ای در مقیاس شهر داشته باشیم و بر اساس آن هفته اول پایانه اکباتان افتتاح شد، پروژه‌ای که ۱۴ سال پیش شروع شده بود و سال ۹۴ به‌بعد تعطیل شده بود. یک کار شبانه روزی را شروع و موفق به تکمیل آن شدیم که به قیمت امروز حدود دو هزار میلیارد تومان ارزش دارد. افتتاح بوستان ۱۸ هکتاری در جنوب پایتخت در هفته آینده افتتاح بوستان ۱۸ هکتاری در جنوب پایتخت در هفته آیندهافتتاح بوستان ۱۸ هکتاری در جنوب پایتخت در هفته آیندهوی اظهار کرد: هفته بعد از آن پروژه ادامه یادگار امام (ره) شروع شد، باز شدن انتهای بزرگراه یادگار پیش از این آرزو بود. قبل از آن نیز پروژه بزرگراه شهید بروجردی شروع شده بود که امسال در مقاطع زمانی آبان و بهمن با ۴.۷ کیلومتر بهره برداری می‌شود. همچنین در هفته جاری پنج هزار واحد مسکونی در مناطق ۲ و ۱۶ و ۲۰ کلنگ زنی شد و برای آینده ۱۰ هزار واحد در منطقه ۱۸ آغاز می‌شود و شنبه آینده نیز پارکی بالغ بر ۱۸ هکتار در منطقه ۱۸ افتتاح می‌شود. شهردار تهران در ادامه گفت: اخیراً در کمیسیون ماده پنج موضوع کن مطرح شد که هزار هکتار آن باغ و ۷۰ هکتار فضای مسکونی است، اما قاعده‌ای که برای این موارد در نظر گرفته شده، مردم را آزار می‌دهد و در واقع به آنها ظلم می‌شود. گره این کار به دست من و شما باز می‌شود. در هزار هکتار از باغات کن تفرجگاه احداث می‌شود در هزار هکتار از باغات کن تفرجگاه احداث می‌شوددر هزار هکتار از باغات کن تفرجگاه احداث می‌شودزاکانی با اشاره به اینکه برای ما مهم است که باغات کن باقی بماند و حق و حقوق مردم ادا شود، گفت: برای این دو امر کسی باید مسئولیت بپذیرد و ما قبول کردیم در شهرداری مسئولیت را بپذیریم و هزار هکتار را برای تفرجگاه شهر در نظر بگیریم و در ۷۰ هکتار دیگر سرانه‌هایی بدهیم که برای مردم صرفه داشته باشد و مدیریت آن هزار هکتار را نیز به مردم بسپاریم. وی ادامه داد: این افتخاراتی که در حال خلق شدن است به دستان مبارک شما کارمندان خدوم شهرداری انجام می‌شود و مردم باید بدانند کارکنان و مدیران شهرداری و شورا، ید واحدی برای پیشرفت و خدمت به مردم هستند و برای این پیشرفت برنامه دارند. شهردار تهران با اشاره به اینکه بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی و ظرفیت‌های بی‌نظیری داریم که می‌تواند خطرات تهران را تبدیل به ایمنی و آسایش کند؛ بیان کرد: هیچ مجموعه‌ای از ارکان مسئول در خدمتگزاری، به اندازه شهرداری امکانات برای خدمت ندارد. اگر اراده لازم در شهرداری وجود داشته باشد تهران به گلستان تبدیل می‌شود. باید دست به دست هم و در کنار یکدیگر این گام‌ها را برداریم.
منبع: مهر
شناسه خبر: 713513