fpm
27 شهریور 1401 - 19:46

مشارکت فرانسه در تحریم های ضدروسیه یک اشتباه ژئوپلیتیکی است

رهبر حزب راست افراطی ملی فرانسه مشارکت پاریس در تحریم های ضدروسیه را اشتباهی ژئوپلیتیک دانست. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «مارین لوپن» رهبر حزب راست افراطی ملی فرانسه امروز یکشنبه در مجلس سفلی این کشور مشارکت پاریس در تحریم های ضد روسیه را «اشتباهی ژئوپلیتیک» از سوی الیزه توصیف کرد. خبرگزاری مهررهبر حزب راست افراطی ملی فرانسه در این باره گفت: فرانسه با مشارکت در تحریم‌ های نامناسب و نادرست علیه روسیه یک اشتباه ژئوپلیتیکی مرتکب شد. اتحادیه اروپا این تحریم ها را در حالت ترس ناشی از درگیری اوکراین اعمال کرد. ادامه دارد ...
منبع: مهر
شناسه خبر: 741357