fpm
05 مرداد 1401 - 10:24

الزامات و اقتضائات سومین حرم اهل بیت(ع) بودن، در شیراز رعایت نمی‌شود

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به اینکه سومین حرم اهل بیت(ع) ارض مقدس است، گفت: یکی از جدی‌ترین نقدهای ما نبود پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمرانی و شهرسازی است. به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، مصطفی مشفقیان در نشستی با اعضای هیئت تحریریه خبرگزاری فارس طی گفتگویی تفصیلی درباره مسائل فرهنگی شهر شیراز گفت:برداشت ما از مفهوم سومین حرم اهل بیت(ع) که در سفر مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۷ به شیراز مطرح شد به دست می‌آید، این است که توجه به حرم اهل بیت(ع) بودن شیراز باید محوریت همه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی این شهر باشد. حرم مطهر امروز در بن‌بست قرار دارد حرمحرممطهرمطهرامروزامروزدردربن‌بستبن‌بستقرارقرارداردداردوی مهم ترین و اولین نکته را سهولت دسترسی مردم به حرم مطهر شاهچراغ(ع) عنوان کرد و اظهار داشت: به سختی افتادن مردم برای دسترسی به حرم مطهر یک معضل جدی است به‌نوعی که حرم در بن‌بست قرار گرفته است. مشفقیان با تاکید بر اینکه در رویدادهای فرهنگی باید دقت شود اینجا ارض مقدس است و باید اقتضائات سومین حرم اهل بیت(ع) بودن رعایت شود، توضیح داد: یکی از جدی‌ترین نقدهای ما پیوست فرهنگ نداشتن بسیاری از پروژه‌های عمرانی و شهرسازی است، به عنوان مثال احداث پل کُشَن و این تقاطع سه سطحی به باغ بانوان مشرف است که باید نسبت به ان دقت شود. نگاه تجاری و اقتصادی معضل مجتمع‌های شهر شیراز نگاهنگاهتجاریتجاریوواقتصادیاقتصادیمعضلمعضلمجتمع‌هایمجتمع‌هایشهرشهرشیرازشیرازوی مجتمع‌های تجاری سطح شهر را دیگر معضل شهر شیراز عنوان کرد و در پاسخ به اینکه به لحاظ فرهنگی در مجتمعی چون شیرازمال چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: همان اتفاقاتی که در بسیاری دیگری از پاساژها و مجتمع‌های تجاری سطح شهر شیراز می‌افتد. تمام این اتفاقات به خاطر این است که ما یک نگاه صرفا تجاری و اقتصادی داریم و عدم توجه به ساحت فرهنگی و اجتماعی و نداشتن پیوست فرهنگی برایمان مشکل‌ساز شده است! معاون شهردار شیراز در ادامه در پاسخ به این اینکه راه‌اندازی دوچرخه‌های بیدود در شیراز با چه هدفی شکل گرفت و چرا لاین‌های اختصاصی ان هم در خیابان‌های نه چندان عریض در اختیار این دوچرخه‌ها قرار گرفت، اظهار داشت: این دوچرخه‌ها ابتدا با نگاه کاهش سفرهای درون شهری با وسایل نقلیه شخصی و کاهش آلودگی و....به شیراز آمدند، دوچرخه‌های بیدود را در شهر مستقر کردیم اما عملا آنچه که اتفاق افتاد صرفا نگاه گردشگری و تفریحی بود. شیراز یکی از محدودترین شهرها در حوزه ورزشی است شیرازشیرازیکییکیازازمحدودترینمحدودترینشهرهاشهرهادردرحوزهحوزهورزشیورزشیاستاستاو با بیان اینکه یش از ۵۰ درصد مطالبه‌های مردم از سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری در حوزه ورزش است، گفت: طی بررسی‌هایی که ما انجام دادیم شیراز یکی از محدود‌ترین شهرها در کشور محسوب می‌شود. او در این راستا نوید کلنگ‌زنی و احداث ۱۰ سالن ورزشی توپی و غیر‌توپی را در سطح شهر در سال ۱۴۰۱ داد و در پاسخ به اینکه رویکرد ورزش‌های همگانی چیست، اظهار داشت: در بخش ورزشی سه رویکرد وجود دارد، رویکرد اول تقویت زیرساخت‌های ورزشی در سطح شهر شیراز است. رویکرد دوم حمایت از ورزش‌های همگانی، استقرار مربیان ورزشی در پارک‌ها و افزایش رویکرد‌های عمومی ورزشی است. وی رویکرد سوم را فعالیت سازمان در حوزه حرفه‌ای دانست و عنوان کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز اجازه انعقاد قراردادهای میلیاردی با بازیکنان حرفه‌ای در رشته‌های مختلف را نخواهد داشت و صرفا از طریق فرآیندهای استعداد‌یابی پیش می‌رود که سخت و زمان‌بر است، اما برکات زیادی دارد. وی افزود: در فرآیندهای استعدادیابیِ سازمان فرهنگی شهرداری شیراز در تابستان ۱۴۰۱ بیش از ۲ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که طی مراحل مختلفی انتخاب می‌شوند و با آنها قرارداد می‌بندیم که شامل ۷ رشته برای مردان و ۶ رشته برای زنان است. مشفقیان در ادامه روی سکوی قهرمانی ایستادن را اولویت دوم عنوان کرد و گفت: اولویت اول ما کشف استعدادها است. سازمان فرهنگی شهرداری در حوزه عفاف و حجاب مسئول برخورد سلبی نیست سازمانسازمانفرهنگیفرهنگیشهرداریشهرداریدردرحوزهحوزهعفافعفافووحجابحجابمسئولمسئولبرخوردبرخوردسلبیسلبینیستنیستمعاون شهردار شیراز درباره برنامه‌های سازمان فرهنگی شهرداری شیراز در ارتباط با چالش حجاب و عفاف گفت: سازمان فرهنگی شهرداری در حوزه حجاب و عفاف تکالیفی دارد، همچنان که بیش از ۳۰ دستگاه دیگر نیز در حوزه حجاب و عفاف مسئولیت دارند. ما در چند حوزه مسئول هستیم مامادردرچندچندحوزهحوزهمسئولمسئولهستیمهستیموی حوزه اول را توجه به حجاب پرسنل و کارمندان مجموعه شهرداری شیراز دانست و گفت: حوزه دوم رویکرد فرهنگی _ اجتماعی است که در سطح شهر اعمال می‌شود، همچنین در خصوص پرسنل مجموعه شهرداری، آیین‌نامه انضباطی در کمیته عفاف و حجاب شیراز طبق قانون جدید از وزارت کشور اعمال شد. وی با بیان اینکه در حوزه شهری مسئولیتی در خصوص برخوردهای سلبی نداریم، اذعان گرد: در حوزه برخورد سلبی هیچ مسولیتی نداریم اما در ایجاد زیرساخت‌ها و عرضه محصولات عفاف و حجاب اقداماتی انجام می‌دهیم. مهربانو مکانی امن برای تفریح بانوان شیرازی مهربانومهربانومکانیمکانیامنامنبرایبرایتفریحتفریحبانوانبانوانشیرازیشیرازیمشفقیان همچنین نوید ساخت مجموعه‌ای به نام «مهربانو» در بلوار شهید چمران را داد که در یک‌ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید تا با امکانات کامل فضایی امن برای ورزش و تفریح بانوان باشد‌. وی درباره تعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری شیراز با حرم‌های این شهر و مراکز فرهنگی دیگر گفت: تلاش برای برگزاری رویدادهای مشترک و اثرگذار که بتواند حداکثر مخاطب را به خودش جذب کند، پیگیری می‌شود، همچنین یکی از برنامه‌های دیگر سازمان فرهنگی شهرداری شیراز احداث شهربازی معارفی در حرم شاهچراغ(ع) است که نقش مهمی در آموزش فرهنگ دینی به بچها می‌تواند داشته باشد. برچسب میراثی مانع بهره‌برداری از خانه‌های تاریخی برچسببرچسبمیراثیمیراثیمانعمانعبهره‌برداریبهره‌برداریازازخانه‌هایخانه‌هایتاریخیتاریخیاین مسئول فرهنگی در ارتباط با اقدامات فرهنگی در ساختمان‌های فرسوده با بافت‌های قدیمی که در منطقه ۸ قرار دارند، گفت: از این مناطق به اسم بافت تاریخی امکان بهره‌برداری وجود ندارد و به حال خودشان رها شده‌اند و برچسب میراثی بودن بسیاری از این خانه ها باعث شده است هیچ توجهی به آنها نشود. وی در پاسخ به اینکه تکلیف این خانه‌ها چیست؟ و آیا قرار است به اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی و خانه‌های تاریخی تبدیل شوند و یا قرار است مانند این دو دهه که به حال خودشان رها شده‌اند بمانند؟ گفت: متاسفانه در این زمینه هیچ تصمیم‌گیری قاطعی صورت نگرفته است!! وی افزود: بافت‌های تاریخی در بسیاری از شهرهای دنیا و ایران یک فرصت جهت سرمایه‌گذاری و جذب گردشگر هستند که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. مشفقیان درباره برنامه سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز برای احداث زیر‌ساخت‌های هنری مانند سالن‌های تئاتر گفت: سازمان ما در حال طراحی مجموعه های روباز و روبسته است و امیدواریم که تا سال ۱۴۰۲ با ظرفیت موجود به خوبی بهسازی ‌ها را انجام داده باشیم و همچنین چند سالن تئاتر هم تا پایان سال ۱۴۰۴ به مجموعه شهر اضافه شود. از ساخت فیلم‌های فاخر با آورده ملموس استقبال می‌کنیم ازازساختساختفیلم‌هایفیلم‌هایفاخرفاخرباباآوردهآوردهملموسملموساستقبالاستقبالمی‌کنیممی‌کنیموی درباره ساخت سریال حضرت شاهچراغ (ع) نیز گفت: ما برای معرفی حضرت شاهچراغ(ع) به جهان اسلام و عرصه بین‌المللی نیاز به بهترین ابزار مانند ساخت سریال‌های فاخر تاریخی با مستندات موثق داریم که از این جهت ساخت این سریال برای ما اهمیت پیدا کرده است. وی افزود: ما از سریال‌ها و فیلم های سینمایی کم هزینه استقبال می‌کنیم به شرطی که آورده‌های ملموس و مشخصی داشته باشد. مانند سریال سووشون که در این حوزه با مجموعه صدا و سیما همکاری داریم. انتهای پیام/ن
منبع: فارس
شناسه خبر: 474522