fpm
09 مرداد 1401 - 16:45

سقوط دو دختر در جوی آب در جریان سیل شیراز

در این فیلم سقوط دو دختر در جوی آب در جریان سیل استان شیراز را مشاهده می‌نمایید.

دریافت

4 MB

دریافت

4 MB

دریافت

4 MB4 MB

منبع: مهر
شناسه خبر: 506800