fpm

آخرین اخبار در مورد بنای غیر مجاز

تخریب بنای غیر مجاز در چهارباغ

بنای غیر مجازی در چهارباغ صبح امروز جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ تخریب شد. قسمتی از بنایی غیر مجاز واقع در ورودی ملک آباد که شب گذشته اقدام به ساخت شده بود،صبح امروز جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ با همکاری معاونت خدمات شهری و واحدهای کنترل و نظارت و موتوری شهرداری چهارباغ تخریب شد. باشگاه خبرنگاران جوانالبرزکرج ...