fpm

آخرین اخبار در مورد منطقه آزاد چابهار

تأکید بر نقش «چابهار» در رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان

در نخستین نشست امنیتی همسایگان افغانستان با میزبانی هند و حضور کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در دهلی نو بر اهمیت نقش بندر چابهار در کمک‌رسانی به مردم افغانستان و امنیت منطقه تأکید شد. به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، در نخستین نشست امنیتی همسایگان افغانستان با میزبانی هند و حضور کشورهای آسیای مرکزی در «دهلی نو» به اهمیت نقش «بندر چابهار» در امنیت منطقه به عنوا ...