fpm

آخرین اخبار در مورد پرواز نجف

نرخ بلیت اربعین تعیین نشده است

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: بلیت پروازهای نجف در اختیار چارترکنندگان است که باید افزایش تقاضا قیمت های بلیت هم افزایش می یابد. مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن  شرکت های هواپیمایی امروز در برنامه پیگیری شبکه خبر درباره  نرخ های بلیت پروازهای نجف گفت وگو کرد. سوال : هم اکنون قیمت بلیت رفت وبرگشت پروازهای نجف بر چه اساس تعیین می شود؟ سوال : هم اکنون قیمت بلیت رفت وبرگشت پروازهای نجف بر چه اساس ت ...